Ecologisch denken als geloofsvorm – Hoe doen we dat?

In gesprek met ecologisch theologe TREES VAN MONTFOORT
met medewerking van Guy Dilweg (franciscaan) 

zondag 1 september 15.00, Franciscus Xaveriuskerk

Eeuwenlang heeft de mens ongeremd de natuur gebruikt ten eigen bate. Hij gedroeg zich als eigenmachtig heerser. De grenzen zijn bereikt - misschien al overschreden - van wat de aarde dragen kan. Een omkeer in ons denken en handelen is meer nodig dan ooit.
Paus Franciscus (bij het verschijnen van in zijn encycliek Laudato si in 2015) en patriarch Bartholomeus (van de oosters-orthodoxe kerken) hebben ons opgeroepen om op 1 september speciale aandacht te geven aan onze houding tegenover de natuur.

De inleider Trees van Montfoort maakt ons deelgenoot van een nieuwe visie op ons geloof en de natuur waarin bijbel de natuur als geheel centraal staat en niet de mens alleen. We staan ook stil bij de vraag wat onze eigen houding is.

Over de inleider: Trees van Montfoort is predikant, onderzoeker, journalist en auteur van het recent verschenen boek Groene Theologie (uitgever Skandalon).

Tijdstip: zondag 1 september 15.00 tot ca 16.30; inloop vanaf 14.30
Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Bijdrage: vrijwillig (collecte)

 

Vereniging Geloofsgemeenschap ’t Zand

netwerk 033GroeneKerken (gelieerd aan Raad van Kerken Amersfoort)