Het PKN blad Woord en Weg verwijst kort naar de liedboekdag die op 26 mei in de Bergkerk plaatsvindt. Daarin staat ten onrechte dat men zich kan opgeven bij de bergkerk.

Opgave liedboekdag 26 mei doet u NIET bij www.Bergkerk.nl  maar bij  www.kerklied.net  of bij www.aanmelder.nl/26meikerklied

Op bovengenoemde sites vindt u ook meer informatie over de liedboekdag.