Zondag 5 november na de dienst van 10.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor nieuwe leden van de Bergkerk en voor hen die zich oriënteren en op zoek zijn naar een verbinding met een kerkelijke gemeente. Na een korte kennismaking volgt er informatie over de Bergkerk en is er alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook op andere zondagen kunt u voor en na de dienst terecht bij de Informatietafel  in de hal van de kerk