Expositie in de Bergkerk van 5 november 2017 tot 12 januari 2018

Geschilderd door Anke en Arie Voorwinden-Duurkoop

 Wat is het geheim achter deze beeltenissen die gebruikt worden in de oosters-orthodoxe kerk? Ze hebben een religieuze betekenis en nemen eenzelfde plaats in als het geschreven woord van het evangelie en maken ook deel uit van de liturgie.

Geruime tijd geleden raakte het echtpaar Voorwinden-Duurkoop geïnteresseerd in vragen als: wat is een icoon, hoe wordt die gemaakt en hoe ontwikkelde zich de inhoud en de vorm? Nadat Anke haar werk als beeldend creatief therapeute had beëindigd, schreven zij zich beiden in voor een cursus icoon-schilderen om antwoorden te vinden op deze vragen. Nadien volgde zeven jaar vaardigheidsontwikkeling in het atelier van Annemarie Schijf in Schoonhoven. Enige jaren geleden is Arie Voorwinden helaas overleden. Van hun werk wordt een aantal iconen tentoongesteld.  Door het schilderen ontstond voor Anke een sterke binding met het kerkelijk en liturgisch leven. Het bracht haar innerlijke rust en gaf vorm aan meditatie.

In de kapel van de Bergkerk heeft één icoon een vaste plaats. Afhankelijk van de tijd van het jaar en in het bijzonder bij de christelijke feestdagen wordt een passende beeltenis gekozen.

Bezichtiging op zondag na de dienst om ca. 11u45 of op afspraak met de beheerder, Dhr. R.Buijk, tel 033 4617917.

Dinsdag 21 november 20.00 uur en zondag 26 november 10.30 uur

De Bachcantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 140) is gebaseerd op het gelijknamige koraal dat gezongen wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Liedboek 749 ‘Op waakt op!, zo klinkt het luide. Volgens het oude leesrooster staat de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes op het programma, Matteüs 25,1-13, midden in de nacht klinkt een kreet: zie daar de bruidegom, - trekt uit hem tegemoet! Wachet auf! De cantate is een geliefde en bekende cantate, met prachtige melodiën en omspelingen. Zondag 26 november zal de cantate klinken in de 10.30 uur dienst in de Bergkerk. In de week voorafgaande aan de cantatedienst zal op dinsdagavond 21 november om 20.00 uur Govert Jan Bach een inleidingen geven op de cantate.  Met tekst- en muziekvoorbeelden zal hij de ‘geheimen’ van de cantate ontsluiten.

Opgave bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

De op 7 maart door professor Matthiijs Schouten uitgesproken Bergrede  (volgens sommigen beoordeeld als de beste tot nu toe) is in boekvorm verkrijgbaar tegen betaling van E 5,-   in de hal van de kerk en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Elk jaar vraagt de Bergkerk aan een opiniemaker om een hedendaagse Bergrede uit te spreken, geïnspireerd door de bekende bergrede van Jezus uit het Bijbelboek Mattheüs.  In 2017 vieren we ons 2e lustrum, de 10e Amersfoortse bergrede wordt uitgesproken door ecoloog en filosoof Matthijs Schouten. 

Professor Schouten is bijzonder hoogleraar Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken, hij publiceerde hierover onder meer het boek 'Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief'. Samen met prinses Irene scheef hij het boek ‘Leven in verbinding’, over de verbinding met de uiterlijke en de innerlijke natuur. 

Zondag 11 september 2016 is de Bergkapel na een grondige renovatie weer in gebruik genomen. 

De kapel vormt de ziel van de Bergkerk. Ook in een krimpende kerk, is het juist van belang dat er een kleine groep is die het gebed en de lofzang gaande houden en daaromheen vormen zich allerlei cirkels van betrokkenheid rond Bergkerk activiteiten, van groot tot klein. En er zijn gelukkig vele bergkerk activiteiten, voor brede kringen belangstellenden maar de binnenste kern is de biddende gemeenschap. 

Subcategorieën