In deze weken zijn evenementen en feesten noodgedwongen afgezegd. Ook kerk- en Paasdiensten kunnen niet doorgaan. Mensen zijn meer op zichzelf teruggeworpen. Daarom nodigen de samenwerkende kerken in Amersfoort iedereen uit om op zaterdagavond 11 april, de avond voor Pasen, een kaars aan te steken. Deze kaars kan als teken van hoop en saamhorigheid vanaf 20.00 uur bij de voordeur of in het venster geplaatst worden. 

Maar hoop en bemoediging in de Paasnacht zijn niet exclusief voor kerkleden en christenen. Daarom nodigen we allen uit om een licht te ontsteken voor de mensen die door corona besmet zijn- of eenzaam zijn omdat ze geïsoleerd zijn. Samen, maar iedereen vanuit eigen intentie of geloofsovertuiging, kunnen we een licht zijn voor de stad, troostvol en krachtig in de nacht.

“Licht van hoop” is een initiatief van de Protestantse Kerk Amersfoort (PGA), in samenwerking met de Raad van Kerken.

Voor nadere informatie:
- Jennie Harmelink, diaconaal medewerker Protestantse Kerk Amersfoort,
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06 40307382
- Huib Klamer, secretaris Raad van Kerken Amersfoort,
email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 06 52454971 / 033 4619433

 
Geachte leden van de diaconie / gemeenteleden,
 
Wereldwijd blijft het coronavirus zich verspreiden. Deze ontwikkelingen baren ons grote zorgen, temeer omdat veel landen totaal niet tegen dit virus zijn opgewassen. Hierdoor kan deze pandemie uitdraaien op een humanitaire ramp van ongekende omvang. Daarom heeft Red een Kind het corona noodfonds in het leven geroepen.
 
In verschillende landen waar wij werken, waaronder bijvoorbeeld Rwanda, is het coronavirus al aanwezig. De overheid heeft maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen. Scholen en kerken zijn gesloten en het maatschappelijke leven is tot stilstand gekomen. Voor miljoenen mensen betekent dit dat ze geen inkomen meer hebben en een sociaal vangnet is niet aanwezig. Bovendien is het zorgsysteem zwak en onmogelijk in staat om straks de slachtoffers van het coronavirus op te vangen en de juiste zorg te verlenen. Daarnaast is ook de zwakke gezondheid van met name de allerarmsten een grote zorg. Wat dit concreet gaat betekenen, en hoe lang deze situatie gaat duren, is op dit moment nog niet duidelijk. Ook uit andere landen komen zorgelijke berichten.
 
Op dit moment zijn wij de hulpvragen aan het inventariseren en concrete plannen aan het opstellen om in actie te komen. Hierbij staan we in nauw contact met onze lokale collega’s en partnerorganisaties. We verwachten dat we stevig moeten gaan inzetten op voedselhulp, gezondheidszorg en voorlichting. Voor meer informatie over het corona noodfonds verwijs ik u graag naar onze website: www.redeenkind.nl/corona.
 
We beseffen heel goed dat de situatie in Nederland veel onzekerheid met zich meebrengt, en dat er een groot beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Toch willen we een dringend beroep op u doen om kinderen in armoede, die extra kwetsbaar zijn, niet te vergeten! We vragen u om ook voor hen te bidden en zo mogelijk ons coronanoodfonds te steunen. Mogen we op u rekenen?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Ard-Jan Kok
Relatiebeheerder kerken

De diaconale nieuwsbrief is weer terug! Jennie Harmelink, diaconaal opbouwwerker PGA/PGHAN brengt hierin het diaconale nieuws in en vanuit de Protestantse kerken Amersfoort.

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2020.

Alle geplande acties tot de zomer gaan niet door.
Wij gaan de actie voor PGA verschuiven tot september 2020. De datum wordt nog nader vastgesteld.
Wilt de kleding blijven verzamelen tot september 2020? Dan hopen wij deze alsnog te kunnen aanbieden voor dit goede doel.
Zie: https://www.samskledingactie.nl/

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten