Aanstaande zondag collecteren we voor het Hospice voor daklozen in Centraal-Azië. De Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA) ondersteunt deze twee jaren in het bijzonder met meerdere gemeenten het werk in het hospice. De diaconie beveelt dit project van harte aan.

In deze nieuwsbrief leest u meer over het project Hospice en de verhalen van Peter en Riek die zich hiervoor inzetten.

In januari hebt u het verhaal over mijn ontmoeting met Asim kunnen lezen. Ik vertel u het vervolg. Met onze financiële ondersteuning heeft Asim de Engelse taaltoets kunnen doen, en is hij met een heel mooi resultaat geslaagd!
En hij is al weer bezig met de volgende stap: de toelatingstoets voor de Technisch Universiteit Delft. Ook hiervoor is er weer een (klein) geldbedrag nodig, waar wij als diaconie nog een ‘potje’ voor konden vinden.
Intussen is hij bezig met de asielprocedure, hij wacht op een uitnodiging van de IND voor een laatste interview waarna er een besluit genomen zal worden over zijn asiel aanvraag.
Asim heeft regelmatig contact met zijn familie in Turkije, hij mist zijn ouders en zus, maar vindt gelukkig ook zijn draai hier in Nederland.
Hij heeft korte tijd in het opvangcentrum in Enschede gewoond, en ondernemend als hij is, heeft hij inmiddels in Delft contacten gelegd en een tijdelijk onderdak gevonden. Heel fijn voor hem. Zolang hij nog geen verblijfsvergunning heeft, kan hij ook geen studiefinanciering aanvragen. En zolang hij ondersteuning nodig heeft, houden we sowieso contact, maar hoogstwaarschijnlijk daarna ook wel. Mooi toch, om verhalen te mogen delen, een verhaal wat bij Asim begint met een vlucht, en wat hem mede dankzij zijn doortastendheid in zo’n korte tijd al zo ver gebracht heeft!

Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade brengt in zijn Amersfoortse Bergrede een ode aan de bekoring: “Ik herken in de Bergrede twee kernbegrippen: begeerte en gerechtigheid. Begeerte lijkt in onze tijd het exclusieve domein van tech-bedrijven en flitsbezorgers te zijn, die feilloos en geraffineerd onze verlangens weten te voorspellen en te sturen.” Alkemade vraagt zich af: wat nu als we onze verbeeldingskracht inzetten om begeerte aan gerechtigheid te koppelen? “Dan wordt begeerte een positieve kracht. De wereld zit te springen om grote veranderingen, op het gebied van klimaat, sociale gerechtigheid. Met technologie alleen gaan we het niet redden. Onze begeerte is een krachtige motor voor zinvolle verandering als we die via onze verbeeldingskracht op het juiste spoor weten te zetten. Wat willen we eigenlijk echt?” Zijn devies: leid ons in bekoring!

Afgelopen zomer was hij een van de gasten bij VPRO zomergasten, recentelijk verscheen zijn boek ‘De toekomst van Nederland’- de kunst van richting te veranderen.

 

Na een lange onderbreking vanwege de ‘Corona-maatregelen’ starten we vanaf 6 maart de kapeldiensten weer op. Het is fijn om op de vroege zondagmorgen in de intimiteit van onze mooie kapel de eredienst te vieren. Het is met recht een vroege zondagmorgen, de dienst begint om 9.00 uur. Het besluit om de kapeldiensten een half uurtje eerder te beginnen heeft te maken met de behoefte aan iets meer ruimte tussen de beide diensten. Alles afwegende heeft de kerkenraad besloten om voor de zomer te evalueren. Bij de evaluatie willen we ook graag de mening horen van de mensen die de kapeldiensten bezoeken.

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten