Zoals te horen in de nieuwjaarstoespraak wordt er hard gewerkt door de vrijwilligers van de tuincommissie. Hier komt een nieuw terras, waarvan de contouren langzaam zichtbaar worden. Er worden letterlijk bergen verzet om straks vanuit de kerkzaal de tuin in te kunnen lopen. Omdat het momenteel niet mogelijk is om dit met eigen ogen te bekijken, bieden we u met bijgaande foto een blik achter de schermen.

Medio januari krijgt u weer de email of brief voor de Actie Kerkbalans. De Kerkenraad is ieder jaar weer bijzonder dankbaar voor al uw bijdragen. Hieronder vindt u een overzicht van inkomsten en uitgaven zodat u weet waar uw geld aan wordt besteed. U ziet daar bijvoorbeeld in terug dat de Kerkbalans bijna tweederde van alle inkomsten van de omvat. De resterende derde wordt verdiend door het kerkgebouw te verhuren. Dat kan alleen door de inzet van vele vrijwilligers. Beide bijdragen zijn cruciaal voor een gezonde financiële huishouding van de Bergkerk.

Houdt u alstublieft uw brievenbussen goed in de gaten rond 17 januari. Helaas komt de email soms in de spambox.

Het Covid 19 virus is onder ons. We zijn er hard mee geconfronteerd in de afkondiging van een totale lock down van de samenleving met ingang van 19 december. Wat betekent dit voor de kerkdiensten en activiteiten van de Bergkerk? Na een eerste contact op de avond van 18 december heeft het moderamen op 20 december extra overleg gehad. Daarbij zijn de adviezen van het CIO, de koepelorganisatie van 29 kerken en gesprekspartner van de overheid, en de adviezen van de PKN als leidraad genomen, zoals we steeds gedaan hebben bij de aanscherping van voorgaande Corona maatregelen van de overheid.
Het betekent dat besloten is dat alle vieringen online vieringen worden en uitgezonden worden met geluid en beeld. In de kerk zijn slechts de mensen aanwezig, die een functie hebben zoals koster, organist, zangers, ouderling, diaken, bloemendienst. De vieringen in de kapel gaan in deze periode niet door. Dit besluit is met pijn in het hart genomen, maar de situatie laat geen andere beslissing toe.

De Bergkerk heeft een nieuw medium: de podcast. Hier kunt u de preken uit de dienst terugluisteren. Dit kan zowel via de website als via uw favoriete podcast-app:

Subcategorieën

overzicht van de diaconale activiteiten