De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

We nodigen u uit om de vieringen digitaal mee te vieren via kerkdienstgemist.nl.

U kunt de dienst in beeld zien via deze link: www.twitch.tv/videobergkerk
Zie ook: Kerkdienst in beeld!

Ook al komen we als gemeente niet fysiek bij elkaar, diaconie en kerkenwerk houden in deze dagen niet op. Daarom brengen we toch graag de geplande collectedoelen voor deze zondag onder uw aandacht en zouden u willen vragen om een gift te overwegen op het daarbij vermelde rekeningnummer, onder vermelding van 'collecte' en de datum van de zondag. U kunt ook een bedrag overmaken voor een aantal zondagen tegelijk, gelieve daarbij te vermelden welke dagen dit betreft.
De diakenen en kerkrentmeesters zorgen ervoor dat uw gaven de juiste bestemming bereiken.
Rek.nr.: NL 77 INGB 0004 9582 44 t.n.v. Diakonie Bergkerk
Rek.nr.: NL 22 INGB 0000 5259 46 t.n.v. Bergkerk Amersfoort

U kunt gebruik maken van een betaalverzoek of QR-code om geld over te maken via de Tikkie-app. Klik dan hier.

 

Zondag 1 november, ds. J. van Baardwijk (Allerheiligen)
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel (aanmelden via website + internetdienst)

Lees meer...

 
Bij de betaling via Tikkie kunt u een bericht toevoegen waarin het doel genoemd kan worden.

De giften worden ontvangen door het kerkelijk bureau en dat verdeelt ze 50/50 over diaconie en rentmeesters, als er geen specifiek doel genoemd wordt.
 

 

Klik hier voor betaalverzoek

of scan deze QR code in de tikkie-app:

Bij het betaalverzoek of als u de QR code scant, krijgt u te zien dat u geeft aan de collecte van de Bergkerk, zoals in onderstaande voorbeeld.