De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

U kunt de vieringen digitaal meevieren via  www.kerkdienstgemist.nl.

Tip: Als u bij kerkdienst gemist alleen geluid of alleen beeld krijgt, sluit dan het venster en probeer het even later nogmaals

 

Zondag 2 oktober, 17e na Pinksteren
9.00 uur dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur dienst van Schrift en Gebed
Voorganger ds J. van Baardwijk
Voor de kinderen is er kindernevendienst.

orde van dienst

Lees meer...

 
Bij de betaling via Tikkie kunt u een bericht toevoegen waarin het doel genoemd kan worden.

De giften worden ontvangen door het kerkelijk bureau en dat verdeelt ze 50/50 over diaconie en rentmeesters, als er geen specifiek doel genoemd wordt.
 

 

Klik hier voor betaalverzoek

of scan deze QR code:

Bij het betaalverzoek of als u de QR code scant, krijgt u te zien dat u geeft aan de collecte van de Bergkerk, zoals in onderstaande voorbeeld.