De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

Zondag 18 maart

09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds Sytze de Vries
10.30 uur Dienst van Schrift en Gebed, ds Sytze de Vries

orde van dienst

Lees meer...

Ter begeleiding van de ’40-dagentijd’ op weg naar Pasen verschijnt half januari de Veertigdagenkalender’, met als thema ‘Laten we het leven vieren’. Veertig dagen lang is er een tekst, een gedicht, een gebed, een lied, een filmpje, een recept, doordenkertjes, kinderverhalen en nog veel meer. Vanaf zondag 21 januari is de 40-dagenkalender te koop in de Bergkerk. Prijs: € 6,00.