De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

Zondag 4 juni, Pinksteren

10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed, bevestiging van ambtsdragers,  ds J van Baardwijk

 

Zondag 11 juni

10.00 uur Dienst van Schrift en Tafel, ds J van Baardwijk

Lees meer...