De Bergkerk

De Bergkerk is een wijkgemeente met ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving: in de vieringen van woord en sacrament, in de liturgie en de kerkmuziek, in het ruime aanbod van thema-avonden en gesprekskringen, in de diaconale dienstverlening naar buiten, in de onderlinge pastorale aandacht, in een 'op de groei aangepast' jeugdwerk, in de ontmoeting met elkaar.

De Bergkerk is onderdeel van de Protestante gemeente Amersfoort (PGA)

Lees meer...

Komende Erediensten

Woensdag 26 februari, Aswoensdag
19.30 uur: Oecumenische Viering in de Oud Katholieke Kerk

Zondag 1 maart, ds. J. van Baardwijk
09.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
10.30 uur Dienst van Schrift en Tafel
orde van dienst

Lees meer...